Planul urbanistic zonal al or.Codru. Amenajarea teritoriului.

Planul urbanistic zonal al or.Codru. Amenajarea teritoriului.

Încadrarea în teritoriu.

Fotofixări.

Schema evaluării hidrogeotehnice și morfologice a teritoriului. Situația existentă.

Disfuncționalități și priorități.

Bonitatea.

Forme de proprietate.

Plan de bază

Transport existent.

Transport propus.

Planul de amenajare a teritoriului.