Funcții vacante!

Funcții vacante!

Primăria or.Codru anunță lista funcțiilor vacante din cadrul APL.

Inginer (specialist pe drumuri) Activități de bază: Organizarea și verificarea procesului de execuție a diverselor tipuril de lucrări/Urmărirea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, normelor în vigoare/ Coordonarea și urmărirea implementării proiectului de execuție/Sesizarea eventualelor probleme ce pot apărea pe parcursul executării lucrărilor/Verificarea respectării cadrului normativ privind calitatea și cantitatea materialelor utilizate/Verificarea reflectării corecte a volumului de lucrări în documentația de executare a lucrărilor.Cerințe minime: studii calificate în domeniu, experiență minim 3 ani de activitate, lipsa antecedentelor penale.

Specialist resurse umane, Funcție publică pentru care se va organzia concurs pentru ocuparea funcției date vacante- Activități de bază: Asigurarea procesului de implementare și promovare a politicii și procedurilor de personal în domeniul recrutării, integrării și evaluării profesionale/Coordonarea și avizarea fișelor de post ale colaboratorilor. Asigurarea asistenței informaționale și metodologică în domeniu/Monitorizarea procesului de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.Organizarea și coordonarea procesului de integrare socio-profesională a noilor angajați și funcționari publici în perioada de probă/Asigurarea dezvoltării profesionale a personalului a aparatului primăriei. Coordonare și analiza procesului de executare a planului de dezvoltare profesională./Ținerea evidenței datelor și documentelor cu privire la personalul aparatului, analiza evidențelor datelor și a documentelor cu privire la personal./Examinarea petițiilor din partea cetățenilor ce vizează domeniul de competență.

Specialist în serviciul pentru reglementarea regimului proprietății funciareActivități de bază: Asigurarea actualizării bazei de date grafice mapinfo pe or.Codru/Asigurarea evidenței arhivei electronice/Formarea și elaborarea dosarelor de evidență a documentației pe bunurile imobile/Inspectarea la fața locului. Cerințe minime: studii în domeniu.

Pentru mai multe detalii contactați nr. de telefon 022766571.