Consultări Publice asupra proiectului de buget al or.Codru pentru anul 2022.

Consultări Publice asupra proiectului de buget al or.Codru pentru anul 2022.

Privind organizarea consultării publice a proiectului de buget al or.Codru, pentru anul 2022 în baza dispoziţiei nr. 37 din 12.11.2021.

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 15.11.2021 Consultari publice asupra proiectului de buget pentru anul 2022.

Scopul proiectului este formarea și aprobarea bugetului pentru anul 2022.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de buget este dezvoltarea teritoriului or.Codru și satisfacerea necesităților stridente ale locuitorilor.

Prevederile de bază ale proiectului sînt formarea bugetului pentru anul 2022.

Beneficiarii proiectului de buget sînt:

Locuitorii or.Codru

Consilierii locali

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt aprobarea bugetului or.Codru pentru anul 2022.

Impactul estimat al proiectului de decizie este este dezvoltarea teritoriului or.Codru și satisfacerea necesităților stridente ale locuitorilor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare HG nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional, Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 24 și art. 47 din Legea finanțelor publice și responsabilități bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014 art. 20 alin (1) din Legea RM nr. 397-XV din 16.10.2003,, Privind finanțele publice locale,, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin ordinul ministerului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 art.29 lit. e) din Legea RM, nr. 436-XVI din 28.12.2006 Privind administrația publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 02.12.2021 pe adresa electronică: zinaidabahova@gmail.com sau pe adresa: str. Costiujeni,8 or. Codru  MD 2011

Persoana de contact Dna Zinaida Bahova-Contabil Șef.

Proiectul de buget pentru anul 2022 și anexele sînt disponibile pe pagina web oficială  primariacodru.md  sau la sediul Primăriei or.Codru situat pe adresa  str.Costiujeni, 8 or.Codru, mun. Chişinău cod poştal – MD 2011.

Audierile publice pe marginea proiectului de buget vor avea loc la data de 03.12.2021, în incinta Primăriei or.Codru, str.Costiujeni 8, et.2, sală de ședință, ora 10:00.