Decizia CONSILIULUI MUNICIPAL privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din mun. Chișinău la efectuarea plăților pentru resurse energetice și servicii (comunale). Deasemenea, Primăria or.Codru aduce la cunoștință locuitorilor din or. Codru că pentru anul curent nu au fost stabilite compensații la resurse energetice (lemne și cărbune).

Decizia CONSILIULUI MUNICIPAL privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din mun. Chișinău la efectuarea plăților pentru resurse energetice și servicii (comunale). Deasemenea, Primăria or.Codru aduce la cunoștință locuitorilor din or. Codru că pentru anul curent nu au fost stabilite compensații la resurse energetice (lemne și cărbune).