Consultări Publice                    //Cu privire la inițierea proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD,,C-5,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R-7//

Consultări Publice //Cu privire la inițierea proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD,,C-5,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R-7//

ANUNŢ-TIP

Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 24 din 09.07.2021 și la cererea nr. 293/2021 din 08.07.2021

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 09.07.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la inițierea proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-,,C-5,, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R-7,,

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-C-5, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R7

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea zonei funcționale COD-C-5, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R7 .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

Locuitorii or.Codru str. Grenoble, 136

Consilierii locali

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-C-5, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R7

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 27-29 din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, art. 8-12 Legea privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, HG nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 29 alin. 1, lit s) și art.32 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 Privind administrația publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 30.07.2021 pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com sau pe adresa: str. Costiujeni,8 or. Codru  MD 2011

Persoana de contact Dl Arhitect Şef Stegărescu Gheorghe telefon 069206292

Proiectul deciziei, Cu privire la inițierea proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-C-5, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R7  în baza cererii nr. 293/21 din 08.07.21 și anexele sînt disponibile pe pagina web oficială  primariacodru.md  sau la sediul Primăriei or.Codru situat pe adresa  str.Costiujeni, 8 or.Codru, mun. Chişinău cod poştal – MD 2011.

Consultările publice pe marginea proiectului de decizie vor avea loc la data de 31.07.2021, în incinta Primăriei or.Codru, str.Costiujeni 8, et.2, sală de ședință, ora 10:00. 

Tema-Program PUZ din str. Grenoble or. Codru Descarcă