Consultări Publice// Cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4//

Consultări Publice// Cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4//

ANUNŢ-TIP

Privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 22 din 16.06.2021 și la cererea nr. 195/21 din 18.05.2021

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 17.06.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4,,

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4 ,,

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

Locuitorii or.Codru str. Potîrnichii,

Consilierii locali

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art. 27-29 din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996, art. 8-12 Legea privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, HG nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional, Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, art. 29 alin. 1, lit s) și art.32 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 Privind administrația publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 15.07.2021 pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com sau pe adresa: str. Costiujeni,8 or. Codru  MD 2011

Persoana de contact Dl Arhitect Şef Stegărescu Gheorghe telefon 069206292

Proiectul deciziei, Cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4 în baza cererii nr. 195/21 din 18.05.21 și anexele sînt disponibile pe pagina web oficială  primariacodru.md  sau la sediul Primăriei or.Codru situat pe adresa  str.Costiujeni, 8 or.Codru, mun. Chişinău cod poştal – MD 2011.

Consultările publice pe marginea proiectului de decizie vor avea loc la data de 16.07.2021, în incinta Primăriei or.Codru, str.Costiujeni 8, et.2, sală de ședință, ora 13:00.

PUZ Potirnichii 3a=Lacas la Cheie