Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 17.06.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la inițierea proiectului de decizie în scopul aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-D, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R4,,

Scopul proiectului este aprobării Planului Urbanistic Zonal privind modificarea zonei funcționale COD-D, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R4

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea zonei funcționale COD-D, stabilită conform PUG, or.Codru în COD-R4 .

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

Locuitorii or.Codru str. Livădarilor, Izvoarelor, Cobzarilor,

Consilierii locali