Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ!Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 17.06.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie în vederea aprobării Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4,,

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificare zonei funcționale COD-R2, stabilită conform PUG or. Codru în COD-R4 ,,

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

Locuitorii or.Codru str. Potîrnichii,

Consilierii locali