Anunț privind organizarea consultărilor publice.

Anunț privind organizarea consultărilor publice.

ANUNŢ-TIP

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău.

Primăria or.Codru iniţiază, Consultarea publică a proiectului de decizie ,Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău.

Scopul proiectului este combaterea construcțiilor neautorizate și asigurarea gestionării și valorificării eficiente a terenurilor de aparțin de domeniul public/privat ale or.Codru, mun. Chișinău

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău,,

Prevederile de bază ale proiectului sînt  combaterea construcțiilor neautorizate și asigurarea gestionării și valorificării eficiente a terenurilor de aparțin de domeniul public/privat ale or.Codru, mun. Chișinău

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: locuitorii or.Codru

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt – aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău pentru stoparea construcțiilor ilegale.

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legea nr. 238/2008 privind transparența în procesul decizional, HOTĂRÎRE Nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23.04.2021 pe adresele electronice: (pînă la ora 17:00)

cancelaria.primaria.codru@gmail.com 

cristina@procopovici.com

sau pe adresa: str. Costiujeni,8 or. Codru  MD 2011

Persoana de contact: Cristina Procopovici – 022792743

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău, precum și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială  primariacodru.md  sau la sediul Primăriei or.Codru situat pe adresa  str.Costiujeni, 8 or.Codru, mun. Chişinău cod poştal – MD 2011.

Consultările publice vor avea loc prin metoda recepționării și examinării recomandărilor care vor fi înregistrate pe marginea proiectului de decizie în cauză.