Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ!

privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei

,, Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău ,, și desfășurarea consultărilor publice.

Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 02.04.2021  procedura de elaborare a proiectului de decizie:  ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău,,

Scopul proiectului este: combaterea construcțiilor neautorizate și asigurarea gestionării și valorificării eficiente a terenurilor de aparțin de domeniul public/privat ale or.Codru, mun. Chișinău

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public/privat ale or.Codru mun. Chișinău,,

Prevederile de bază ale proiectului sînt : combaterea construcțiilor neautorizate și asigurarea gestionării și valorificării eficiente a terenurilor de aparțin de domeniul public/privat ale or.Codru, mun. Chișinău

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: Locuitorii or. Codru 

LINK  PDF: Proiect de Decizie

Notă informativă