Anunț privind organizarea consultărilor publice.

Anunț privind organizarea consultărilor publice.

ANUNŢ-TIP

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 07 din 10.02.2021 și la cererea nr. 309/2020 din 14.12.2020

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 12.01.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din or.Codru str. Jubiliară, 39, 39/1 privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6 ,,

Scopul proiectului este aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din or.Codru str. Jubiliară, 39, 39/1 privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea  zonei comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6 ,,

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: locuitorii or.Codru str. Jubiliară

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din or.Codru str. Jubiliară, 39, 39/1 privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare HOTĂRÎRE Nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 08.03.2021 pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com sau pe adresa: str. Costiujeni,8 or. Codru  MD 2011

Persoana de contact Dl Arhitect Şef Stegărescu Gheorghe telefon 069206292

Proiectul deciziei

aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din or.Codru str. Jubiliară, 39, 39/1 privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6,, în baza cererii nr. 309/2020 din 14.12.2020 şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  primariacodru.md  sau la sediul Primăriei or.Codru situat pe adresa  str.Costiujeni, 8 or.Codru, mun. Chişinău cod poştal – MD 2011.

Consultările publice pe marginea proiectului de decizie vor avea loc la data de 09.03.2021, în incinta Primăriei or.Codru, str.Costiujeni 8, et.2, sală de ședință, ora 10:00. 

Anexe: 19 file

Click mai jos

1.proiectul de decizia si nota=PUZ Jubiliara 39, 39_1

2.PUZ obiect 25_20

3.acte suplimentare