Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Anunt! Privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ!

privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei

,, Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din or.Codru str. Jubiliară, 39, 39/1 privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6 ,, și desfășurarea consultărilor publice.

Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 12.02.2021  procedura de elaborare a proiectului de decizie:  ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea valorificării terenului cu nr. cadastral 0131124.474, 0131124.387, 01311124.256 din or.Codru str. Jubiliară, 39, 39/1 privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6 ,, în baza cererii nr. 309/2020 din 14.12.2020

Scopul proiectului este: privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt : privind modificarea din zona comunală UTR-32 în zonă rezidențială COD-R6

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: Locuitorii or. Codru str. Jubiliară

Click mai jos 

Dispoziție nr. 7 din 10 februarie 2021