Darea de seamă privind contractele de valoare mică pentru anul 2020

Darea de seamă privind contractele de valoare mică pentru anul 2020

LINK PDF: Darea de seama 2020