Anunț privind organizarea consultărilor publice

Anunț privind organizarea consultărilor publice

ANUNŢ-TIP

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 05 din 18.01.2021 și la cererea nr. F – 971/2020 din 15.12.2020

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 23.01.2021 Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 or.Codru, mun. Chișinău,,

Scopul proiectului este schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 pentru amplasarea unui cabinet stomatologic.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 pentru amplasarea unui cabinet stomatologic.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: locuitorii or.Codru str. Sihastrului.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 pentru amplasarea unui cabinet stomatologic.

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare HOTĂRÎRE Nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 08.02.2021 pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com sau pe adresa: str. Costiujeni,8 or. Codru  MD 2011

Persoana de contact Dl Arhitect Şef Stegărescu Gheorghe telefon 069206292

Proiectul deciziei Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 or.Codru, mun. Chișinău,, în baza cererii nr. F – 971/2020 din 15.12.2020 şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  primariacodru.md  sau la sediul Primăriei or.Codru situat pe adresa  str.Costiujeni, 8 or.Codru, mun. Chişinău cod poştal – MD 2011.

Consultările publice pe marginea proiectului de decizie vor avea loc la data de 09.02.2021, în incinta Primăriei or.Codru, str.Costiujeni 8, et.2, sală de ședință, ora 14:00. 

Anexe: 11 file

Documentele anexate pot fi descărcat mai jos. Click

Schimbarea destinatiei Casa în Somatologie=Sihastrului 39