Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

ANUNŢ!

privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei

,, Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 or.Codru, mun. Chișinău,, 

Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 19.01.2021  procedura de elaborare a proiectului de decizie:  ,,Cu privire la schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 or.Codru, mun. Chișinău  şi desfăşurării consultărilor publice,, în baza cererii nr. F-971/2020 din 15.12.2020

Scopul proiectului este: schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 pentru amplasarea unui cabinet stomatologic.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt : schimbarea destinației din locativă în nelocativă a imobilului nr. cadastral 0131128.312.01 din str. Sihastrului, 39 pentru amplasarea unui cabinet stomatologic.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

1.Locuitorii or. Codru