Reparația capitală a străzilor din or.Codru, 2 loturi

Reparația capitală a străzilor din or.Codru, 2 loturi

Data publicării: 08.07.2020

ID procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1594195138650

Link : https://achizitii.md/ro/public/tender/21018747/

Valoarea estimativă: 2 946 324,30 mdl  fără TVA

NOTĂ: Procedura de achiziţie a fost anulată de autoritatea contractantă în data de 01.08.2020, pe motivul lipsei celor 3 operatori economici calificaţi, deoarece în cadrul procedurii de achiziţie au participat doar 2. Decizia şi darea de seamă privind anularea procedurii a fost transmisă către Agenţia Achiziţii Publice care a publicat în rubrica,, contracte atribuite,, statutul de procedură anulată.  Autoritatea contractantă luînd în considerare publicarea procedurii de achiziţie vizate, cu statutul de ,,anulat,, în cadrul platformei, ,,achiziţii.md,, deasemenea a atribuit statutul unei proceduri anulate. În data de 05.08.2020 procedura de achiziţie a fost contestată iar decizia ANSC a fost emisă în data de 20.08.2020 cu obligarea autorităţii contractante de revizuire a ofertelor participante în cadrul procedurii. Astfel, autoritatea contractantă conform deciziei ANSC  a desemnat un cîştigător pentru procedura de achiziţie în cauză. Deoarece în cadrul portalului Mtender, procedura de achiziţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1594195138650 este afişată cu statutul unei proceduri anulate, iar platforma achiziţii.md nu permite efectuarea modificărilor, autoritatea contractantă pentru a asigura principiul transparenţei, publică această notă informativă pe site-ul autorităţii contractante.