Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie

Anunţ! privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria or.Codru iniţiază, începând cu data de 24.07.2020, consultarea publică a proiectului de decizie: “Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial), ob. 361-04.07.18, privind modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban str.Costiujeni, or.Codru, mun.Chișinău al terenurilor cu nr.cadastrale 0131124.483, 0131124.484, 0131124.535, 0131124.107, 0131124.150”

Scopul proiectului este: Prin proiectul de decizie se aprobă Planul Urbanistic Zonal (în volum parțial), obiect nr.361-04.07.18-S, elaborat de IMP “CHIȘINĂUPROIECT” privind modificare Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban str.Costiujeni, or.Codru, mun.Chișinău, zonei funcționale COD„R6” (Cuprind funcţiuni cu densitatea medie. Sunt permise toate tipurile de locuinţe colective, tip blocuri de locuit multifamiliale), în COD „R5” (Cuprind funcţiuni cu densitatea mai mare cu un  CUT cu circa 10% peste zona R4. Sunt permise locuinţe cuplate sau înşiruite pentru una sau două familii), cu operarea modificărilor în Regulamentul Local de urbanism aferent PUG-lui or.Codru aprobat prin Decizia Consiliului or.Codru din nr.2/1 din 14.04.2016, cu modificările operate conform deciziei consiliului local nr.6/15 din 29.11.2018. 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidențial al orașului Codru în corespundere cu exigențele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban str.Costiujeni, or.Codru, mun.Chișinău din COD„R6” în COD „R5”.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt proprietarii loturilor cu nr.cadastrale 0131124.483, 0131124.484, 0131124.535, 0131124.107, 0131124.150. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban str.Costiujeni, or.Codru, mun.Chișinău din COD„R6” în COD„R5”. Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltării teritoriului rezidențial al orașului Codru în corespundere cu exigențele urbanistice actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  art.6, art.7, art.13, art.14, art.19 lit.c), 30, și art.34 din Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, nr.835 din 17.05.1996.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 06.08.2020 pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau pe adresa poștală:  str.Costiujeni 8, or.Codru, mun. Chișinău, MD 2011.

Persoana responsabilă: Dl Stegărescu Gheorghe – arhitect-șef, tel. 069206292.

Proiectul deciziei “Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial), ob. 361-04.07.18, privind modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcțional Urban str.Costiujeni, or.Codru, mun.Chișinău al terenurilor cu nr.cadastrale 0131124.483, 0131124.484, 0131124.535, 0131124.107, 0131124.150”, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborării acestuia sînt disponibile pe pagina web oficială: www.primariacodru.md, sau la sediul Primăriei or.Codru, situat pe adresa: mun.Chișinău, or.Codru, str.Costiujeni 8, bir.7.

Consultările publice pe marginea proiectului de decizie vor avea loc la data de 07.08.2020, în incinta Primăriei or.Codru, str.Costiujeni 8, et.2, sală de ședință, ora 14:00. 

Documentele sus-menționate pot fi descărcate mai jos.

1.Proiectul de decizie

2. Nota Informativă

3. Expertizele juridică _ anticoruptie

4. PUZ, ob.361-04.07.18, privind modificarea Codului Urbanistic in RFU str.Costiujeni