Anunţ privind organizarea consultărilor publice.

Anunţ privind organizarea consultărilor publice.

ANUNŢ-TIP

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie în baza dispoziţiei nr. 30 din 09.07.2020

Primăria or.Codru iniţiază, începînd cu data de 09.07.2020

Consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea PUZ privind modificarea zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,, în baza cererii SRL ,,Actualcons,, nr.75/20 din 08.05.2020

Scopul proiectului este modificarea  zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,,

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea  zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,,

Beneficiarii proiectului de decizie sînt  persoane fizice şi SRL,,Actualcons,,

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt modificarea  zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,,

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare HOTĂRÎRE Nr. 967 din 09-08-2016 cu privire la mecanismul de consultare publică  cu societatea civilă în procesul decizional

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 31.07.2020

pe adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com

sau pe adresa: str. Costiujeni,8 or. Codru  MD 2011

Persoana de contact Dl Arhitect Şef Stegărescu Gheorghe telefon 069206292

Proiectul deciziei  Cu privire la aprobarea PUZ privind modificarea zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,, în baza cererii SRL ,,Actualcons,, nr.75/20 din 08.05.2020. şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  primariacodru.md  sau la sediul Primăriei or.Codru situat pe adresa  str.Costiujeni, 8 or.Codru, mun. Chişinău cod poştal – MD 2011

Anexe

Click mai jos

Dispoziţie nr.30 din 09.07.2020

PUZ str.Vieru=Actualcons=pr.decizie

PUZ str.Vieru=Actualcons