Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei –  Consultări Publice

Anunţ!privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei – Consultări Publice

 

ANUNŢ!

privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei

,, Cu privire la aprobarea PUZ (în volum parţial), ob. 361-04.17.18, privind modificarea Codului urbanistic în Regulamentul Funcţional Urban str. Costiujeni, or.Codru, mun.Chişinău şi desfăşurării consultărilor publice,,

Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 05.07.2020  procedura de elaborare a proiectului de decizie ,,

 ,, Cu privire la aprobarea PUZ (în volum parţial), ob. 361-04.17.18, privind modificarea Codului urbanistic în Regulamentul Funcţional Urban str. Costiujeni, or.Codru, mun.Chişinău şi desfăşurării consultărilor publice,, în baza cererii nr. 418/2020 din 01.07.2020

Scopul proiectului este modificarea Codului urbanistic în Regulamentul Funcţional Urban str. Costiujeni, or.Codru,

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea Codului urbanistic în Regulamentul Funcţional Urban str. Costiujeni, or.Codru

Beneficiarii proiectului de decizie sînt:

1.Locuitorii or. Codru, str.Dumbravei, str. Gutuilor

2. Consilierii Locali

Click mai jos

Dispoziţie nr. 29 din 04.07.2020