Anunț important privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei…

Anunț important privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei…

ANUNŢ

privind decizia de iniţiere a elaborării proiectului deciziei

,, Cu privire la aprobarea PUZ privind modificarea zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,, în baza cererii SRL ,,Actualcons,, nr.75/20 din 08.05.2020,, Administraţia Publică Locală  iniţiază începînd cu data de 16.06.2020 

procedura de elaborare a proiectului de decizie ,,  ,, Cu privire la aprobarea PUZ privind modificarea zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,, în baza cererii SRL ,,Actualcons,, nr.75/20 din 08.05.2020,,

Scopul proiectului este modificarea  zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,,

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este dezvoltarea teritoriului rezidenţial al or.Codru în corespundere cu exigenţele urbanistice actuale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt modificarea  zonei funcţionale COD,,D,, stabilită conform PUG or.Codru, în COD,,R2,, Beneficiarii proiectului de decizie sînt SRL ,,Actualcons,

PUZ str.Vieru=Actualcons=pr.decizie

PUZ str.Vieru=Actualcons

DISPOZIŢIE