Consultări Publice în vederea aprobării PUZ privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0131124534 din str. Grenoble nr.122 or.Codru, mun. Chișinău

Consultări Publice în vederea aprobării PUZ privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0131124534 din str. Grenoble nr.122 or.Codru, mun. Chișinău

Consultarea va avea loc în sala de ședințe a Primărie or.Codru, str. Costiujeni, 8 or.Codru în data de 20.03.2020 ora 16:00-17:00 

Detalii LINK PDF: IMG_20200310_0001

IMG_20200310_0003

IMG_20200310_0004

IMG_20200310_0005

IMG_20200310_0006

IMG_20200310_0007

PUD str.Grenoble 122, institutie de educatie timpurie