Transportul Public din or.Codru

Transportul Public din or.Codru

Itinerarele

Microbuzul 169

Tur: în raza or. Codru: str. Potârnichii, Drumul Schinoasei, în raza or. Chişinău: str. Gh. Asachi, str. Pan  Halippa, str. Ismail, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca,  str. Podul Înalt,  str. Budeşti, str. Mereni, str. Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan;

Retur: în raza or. Chişinău: str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă, str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail, str. Pan Halippa, şos. Hânceşti, str. Mioriţa, în raza or. Codru: Drumul  Schinoasei,  str. Potârnichii.     

Staţii terminus în or. Codru (str. Potârnichii) şi pe str. Maria Drăgan (lîngă blocul nr. 38).

Microbuzul 108

Tur: în raza or. Codru: str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Grenoble, bd. Traian, bd. Dacia, str. Trandafirilor, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. Dimitrie Cantemir, str. Avram Iancu, str. Sf. Gheorghe, str. Alexandru cel Bun, str. Puşkin, bd. Grigore Vieru, str. Romană, bd. Grigore Vieru, str. Cosmonauţilor, bd. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, str. Alexandru cel Bun, str. S. Lazo, str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieşilor, str. Bariera Sculeni, str. Mesager; 

Retur: în raza or. Chişinău: str. Mesager, str. Bariera Sculeni, Calea Ieşilor, str. H. Coandă, str.  Mitropolit Dosoftei, str. Mihai Viteazul, str. Albişoara, str. Puşkin, str. Grigore Ureche, str. Vasile Alecsandri, str. Columna, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, str. N. Zelinski, bd. Dacia, bd. Traian, str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului (Î. P. „Vierul”);

Staţii terminus: în or. Codru (str. Sihastrului (Î. P. „Vierul”)) şi pe str. Mesager, 19 (Fabrica „Confort”).

Microbuz 173

Tur: în raza or. Codru: str. N. Turghenev, str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, în raza or. Chişinău: str. Grenoble, bd. Traian, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ismail, Calea Moşilor;

Retur: în raza or. Chişinău: Calea Moşilor, str. Ismail, bd. Dimitrie Cantemir, bd. Iu. Gagarin, bd. Decebal, bd. Traian, str. Grenoble, în raza or. Codru:  str. Costiujeni, str. Valea Apelor, str. Costiujeni, str. N. Turghenev.

Staţii terminus: în or. Codru (str. N. Turghenev) şi pe Calea Moşilor (Gara Auto Nord).

Microbuz 178

Turîn raza or. Codru: str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, în raza or. Chişinău: şos. Hânceşti, str. Mioriţa, str. Gh. Asachi, str. Pantelimon Halippa, str. Ismail, Calea Moşilor;

Returîn raza or. Chişinău: Calea Moşilor, Ismail, str. A. Mateevici, str. Vasile Alecsandri, şos. Hânceşti, în raza or. Codru: str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal.

Staţii terminus: în or. Codru (str. Schinoasa Deal) şi pe Calea Moşilor (Gara Auto Nord).

Autobusul 9

Tur: Piaţa Dimitrie Cantemir,  bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Tighina, str. A. Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ion Inculeţ, str. N. Testemiţeanu, str. Grenoble, str. Costiujeni, str. Turghenev, or. Codru;

Retur: or. Codru, str. Turghenev, str. Costiujeni, str. Grenoble, str. N. Testemiţeanu, str. Ion Inculeţ, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Piaţa Dimitrie Cantemir.

Stația inițială: str. Calea Ieșilor → bd. Ştefan cel Mare și Sfînt → str. Ismail   → str. Gh. Cașu  → IMSP Spitalul Clinic Republican → str. stația terminus: str. Costiujeni, 3)