Transparență – Legislație

Transparență – Legislație

LEGE Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35 art Nr : 116/ (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=321765&lang=1)

LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art Nr : 840 Data intrarii in vigoare : 01.01.2009 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=330050&lang)

LEGE Nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248-253 art Nr : 996/ (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312821&lang=1)

LEGE Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare Publicat : 24.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 6-8 art Nr : 23(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313313)

Legea cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public

Legea cu privire la conflictul de interese

Hotărîrea Guvernului nr. 892 din 28.12.2009 cu privire la comanda de stat pentru anul 2010 referitor la perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică

Hotărîre privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică nr. 525 din 16.05.2006 Monitorul Oficial nr. 75-78/566 din 19.05.2006/ http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=391&id=2691

Hotărîrea Guvernului nr. 845 din 26 iulie 2004 cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat “Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”