Lista Fîntînilor din orașul Codru

Lista Fîntînilor din orașul Codru

Nr. d/o

Nr. paş.

VECHI    Adresa  Tipul surs apă     Categor    (Publica, Privata)

1              101         Sihastrului, 2      fîntînă   Publica

2              105         Sihastrului, 66    fîntînă   Publica

3              106         Schinoasa Deal, 7 fîntînă Publica

4              107         Schinoasa Deal, 16 fîntînă Publica

5              108         Schinoasa Deal, 57           fîntînă   Publica

6              109         Schinoasa Deal, 83           fîntînă   Publica

7              114         Soarelui, 93         fîntînă   Publica

8              116         Drumul Schinoasei, 100  fîntînă   Publica

9              117         Drumul Schinoasei, 114  fîntînă   Publica

10           118         Drumul Schinoasei, 55    fîntînă   Publica

11           119         Potîmichii, 1       fîntînă   Publica

12           120         Prepeliţei, 4a      fîntînă   Publica

13           121         Prepeliţei, 20      fîntînă   Publica

14           124         Prepeliţei, 4        fîntînă   Publica

15           125         Schinoasa Vale, 72           fîntînă   Publica

16           126         Schinoasa Vale, 65           fîntînă   Publica

17           129         Schinoasa Vale, 42           fîntînă   Publica

18           130         Schinoasa Vale, 27           fîntînă   Publica

19           131         Schinoasa Vale, 17           fîntînă   Publica

20           132         Prepeliţei, 9b     fîntînă   Publica

21           133         Prepeliţei, 50      fîntînă   Publica

22           136         Prepeliţei, 12      fîntînă   Publica

23           140         Potîmichii, 41     fîntînă   Publica

24           142         Potîmichii, 84b  fîntînă   Publica

25           146         Sfîntul Ştefan, 22              fîntînă   Publica

26           147         Cimpului, 47A (FINTINA)               fîntînă   Publica

27           152         Cimpului, 55       fîntînă   Publica

28           153         Cimpului 59         fîntînă   Publica

29           157         Costiujeni, 7A (IZVOR)   izvor      Publica

30           158         Cîmpului, 47A (IZVOR)   izvor      Publica

31           161         Luceafărul, 9       fîntînă   Publica

32           162         Potîmichii, 59     fîntînă   Publica

33           163         Drumul Schinoasei,s-la3, 1            fîntînă   Publica

34           164         Soarelui, 186       fîntînă   Publica

35           165         Sf.Gheorghe str., 64        fîntînă   Publica

36           167         Sihastrului, 27    fîntînă   Publica

37           168         Prepeliţei, 8a      fîntînă   Publica

38           169         Prepeliţei, 66a   fîntînă   Publica

39           170         Prepeliţei, 56b   fîntînă   Publica

40           171         Sitarului, 17         fîntînă   Publica

41           173         Sf.Nicolae str., 20              fîntînă   Publica

42           174         Sihastrului s-la1, 13          fîntînă   Publica

43           176         Izvoarelor, 39     fîntînă   Publica

44           177         Schinoasa Vale str., 14a fîntînă   Publica

45           178         Izvoarelor str., 41/1         fîntînă   Publica

46           179         Sf.Gheorghe str., 75        fîntînă   Publica

47           180         Sf.Nicolae str., 27              fîntînă   Publica

48           181         Cobzarilor str-la 8, 3        fîntînă   Publica

49           182         Sitarului str., 6a fîntînă   Publica

50           102         Sihastrului, 33    fîntînă   Individuala

51           103         Sfîntul Ştefan, 13              fîntînă   Individuala

52           104         Sfîntul Ştefan, 15              fîntînă   Individuala

53           110         Schinoasa Deal, 87a         fîntînă   Individuala

54           111         Costiujeni, 36     fîntînă   Individuala

55           112         Costiujeni, 50     fîntînă   Individuala

56           122         Prepeliţei, 8        fîntînă   Individuala

57           123         Prepeliţei, 22      fîntînă   Individuala

58           127         Schinoasa Vale, 58           fîntînă   Individuala

59           128         Schinoasa Vale, 44           fîntînă   Individuala

60           138         Prepeliţei, 80      fîntînă   Individuala

61           139         Potîmichii, 46     fîntînă   Individuala

62           141         Potîmichii, 57A  fîntînă   Individuala

63           144         Prepeliţei, 74      fîntînă   Individuala

64           145         Costiujeni, 15/1 (Instit Horticultura)         fîntînă   Individuala

65           151         Cimpului, 51       fîntînă   Individuala

66           166         Schinoasa Vale, 19           fîntînă   Individuala

67           172         Extravilan, Î.P. Vieru, lot.               fîntînă   Individuala

68           175         Extravilan, Î.P. Vieru, lot.               fîntînă   Individuala