Liceul Literarum

Liceul Literarum

 

Liceul ,,Litterarum”

 

Adresa: MD-2019, mun. Chisinau, str. Costiujeni, 10

Telefon: 022-289-100,

Fax: 022-289-034

Adresa electronică: litterarum02@mail.ru

 

Liceului „Litterarum” s-a conturat în cadrul comunității educaționale din R Moldova fiind un liceu apreciat de elevi și de părinții acestora pentru performanțele obținute în pregătirea generațiilor de elevi: rezultate la olimpiade și concursuri școlare, reușita absolvenților la examenele naționale, precum și  alegerea  carierei. Numeroasele proiecte educaționale ale Liceului au multiple valențe formative pentru elevi și conferă calitate umană și înaltă tinerei generații.

În contextul actual, dominat de schimbări rapide în toate domeniile, Liceul „Litterarum” își propune să ofere o educație completă și complexă, prin care să se dezvolte personalități creative și adaptabile lumii dinamice de astăzi.

Întreaga activitate a Liceului este desfășurată de o resursă umană înalt calificată, orientată spre formarea de competențe-cheie, specifice societății, cunoașterii și spre conturarea unor atitudini și comportamente în spiritul valorilor naționale și europene.

Liceul „Litterarum” este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, în care toți elevii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere, generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice, origine culturală, religie, convingeri, sex sau orice criteriu sancționat de legislație pentru prevenirea și combaterea discriminării în R Moldova.

I.Î. Liceul „Litterarum”, mun. Chișinău a fost înființat în iulie 2002 cu denumirea SRL Complexul Educațional „Litterarum” în baza Certificatului de Înregistrare nr. A169500 din 15.05.2002 și a Licenței nr. 004966 seria AMMII din 23 iulie 2002.

În iunie 2005 Complexul Educațional „Litterarum” a fost reorganizat în Instituția de Învățământ Liceul „Litterarum” prin eliberarea Certificatului de Înregistrare nr. MD0031911 și prin reperfectarea Licenței la 04.07.2005. Din 09.08.2007 Liceul „Litterarum” a activat în baza Licenței nr. 025722 seria AMMII. Din 2012 învățământul nu mai este domeniul de activitatea ce necesită eliberarea de licență.

Conform formei juridice de organizare I.Î. Liceul „Litterarum” este o instituție privată și este succesorul drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale Complexului Educațional „Litterarum”.

Sistemul de învățământ din Liceul „Litterarum”, de la înființare și până în prezent, este structurat pe următoarele trepte de școlaritate:

  • Învățământ primar;
  • Învățământ gimnazial;
  • Învățământ liceal.

Liceul „Litterarum” activează conform principiului nonprofit și aplică cu strictețe politicile și standardele educaționale de Stat.

Liceul „Litterarum” este persoană juridică, dispune de parafă, de propriul bilanț, coturi proprii în bancă și alte date de persoană juridică.