Colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a sectorului Centru din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău “Supraveghere de Vecinătate”

Colaborare cu Inspectoratul de Poliţie a sectorului Centru din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău “Supraveghere de Vecinătate”

În orasul Codru în anul 2017 au fost semnate acorduri de constituire a 4 sectoare “Supraveghere de Vecinătate”, între Inspectoratul de Poliţie a sectorului Centru din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău şi administraţia publică locală, fiind prezenţi şi locuitori din localitate la eveniment. În cadrul întrunirii membrii sectoarelor “Supraveghere de Vecinătate” au primit materiale informative, privind protejarea patrimoniului şi familiei, precum şi recomandări de a contribui la asigurarea ordinii publice în localitate. Scopul de bază al proiectului “Supraveghe de Vecinătate” lansat de către Inspectoratul General al Poliţiei este:

– promovarea programelor de prevenire a acțiunilor antisociale, în vederea creării mediului sigur pentru comunitate;

– dezvoltarea şi promovarea iniţiativei membrilor comunităţii reieşind din necesităţile acestora pentru crearea mediului sigur în localitate;

– sporirea nivelului sentimentului de siguranţă a locuitorilor comunităţii în case şi în spaţiile adiacente;

– stabilirea unor relaţii pozitive între Poliţie, populaţie și autoritățile publice locale, bazate pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În acest context urmează a fi pus în aplicare proiectul dat şi în celelalte suburbia ale Capitalei.

Reiterăm, programul “Supraveghere de Vecinătate este un model econom şi eficient, bazat pe sentimentul de solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, conceput pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a infracţionalităţii la nivel de comunitate.