Вторник , Март 26 2019

Tutela și Curatela- Lista de acte necesare pentru instituire

Actele necesare pentru obţinerea tutelei: 
1. Cererea personală a tutorelui.

2. Buletinul de identitate.

3. Hotărârea instanţei de judecată privitor la instituirea tutelei.

4. Copia actelor de identitate pentru ambii (tutore, tutelat).

5. Caracteristica de la serviciu a tutorelui, în caz în care nu lucraţi de la poliţistul de sector.

6. Autobiografia candidatului-tutore.

7. Certificatul despre venit al tutorelui de la locul de muncă.

8. Investigaţie medicala pentru tutore, forma 027/e.

9. Certificatul despre asigurarea cu pensie a tutelarului (după caz).

10. Certificate despre componenţa familiei.

11. Act de examinare a condiţiilor de trai, eliberat de către asistenţii sociali, Primăria or. Codru.

 

Actele necesare pentru obţinerea curatelei:

1. Buletinul de identitate.

2. Cererea personală a curatorului şi celui aflat sub curatelă.

3. Copia actului de identitate a ambilor părţi.

5. Caracteristica de la serviciu a curatorului, în cazul în care nu lucraţi de la poliţistul de sector.

6. Autobiografia candidatului-curator.

7. Certificatul comisiei medicale în baza căruia este necesară instituirea curatelei, forma 027/e.

8. Certificatul eliberat de către Casa Naţională Teritorială de Asigurări Sociale despre primirea pensiei alimentare a celui aflat sub curatelă.

9. Certificate despre componenţa familiei.

10. Actul de examinare a condiţiilor de trai, eliberat de către asistenţii sociali, Primăria or. Codru.

Cristina BORȘ —  tel. 022 79-39-36

Comments are closed.

Scroll To Top