Вторник , Март 26 2019

Primăria or.Codru vă informează referitor la măsurile de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și coșurilor de fum.

În perioada sezonului rece, creşte pericolul izbucnirii incendiilor datorate sistemelor şi mijloacelor de încălzire utilizate în clădiri pentru menţinerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de confort, necesar desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii zilnice. În acest sens reamintim tuturor cetăţenilor unele măsuri de prevenire a incendiilor ce trebuie luate în această perioadă şi anume :

            Este obligatoriu pînă la începerea sezonului rece şi utilizării sobei de efectuat testarea acesteia pe timp de zi cu supraveghere permanentă.

            La exploatarea sobelor cu acumulare de căldură (din teracotă sau cărămidă):

 • sobele vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planşeelor;
 • materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşează la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea;
 • în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul curent;
 • depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
 • se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
 • înainte de utilizarea sobelor şi coşurilor de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
 • nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile;
 • în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;
 • este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
 • nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare;
 • sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcţionării ;
 • cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
 • de a efectua calculul volumului termoagentului pentru evitarea supraîncălzirii sobei;
 • este interzis categoric utilizarea cahlei pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coşul de fum.

La exploatarea coşurilor pentru evacuarea fumului:

 • coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparare premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie ;
 • coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor  sunt materiale combustibile ;
 • coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii ;
 • coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre coşuri şi  planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale  necombustibile;
 • la trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele exterioare ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor;
 • coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate închise ermetic;
 • coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor;
 • se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc. în coşurile de evacuare a fumului.

Comments are closed.

Scroll To Top