Суббота , Февраль 16 2019

Primăria or.Codru îndeamnă toți locuitorii să participe la salubrizare

A N U N Ț   !!!

Primăria or.Codru,
Salubrizare-Curatenie-Gunoi

îndeamnă toți locuitorii și agenţii economici din localitate să participe activ la salubrizarea şi amenajarea teritoriilor adiacente caselor individuale şi blocurilor locative.

Totodată solicităm reamplasarea materialelor de construcţie, depozitate în stradă, în interiorul curţilor, în caz contrar persoanele vinovate vor fi amendate conform art.181, Cod contravenţional al RM (de la 1000 la 2500lei).

Suplimentar Vă informăm că conform pct.5.21 din “Regulamentul cu privire la salubrizarea și menținerea ordinii sanitare în municipiul Chișinău” aprobat prin Decizia Primăriei mun.Chișinău nr.4/11 din 05.12.2000, toate persoanele sunt obligate să încheie contracte cu Regia «Autosalubritate» pentru evacuarea gunoiului. Amenda pentru lipsa acestui  contract, constituie de la 2500 pînă la 15000 lei, în conformitate cu prevederile art.180 al.11 din Codul contravenţional al RM.

Administrația Publică Locală.

Comments are closed.

Scroll To Top