Среда , Декабрь 19 2018

Apă-Canal prestează unui serviciu nou precum «audierii consumatorilor»

Apa Canal Chisinau

În virtutea îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, cît şi asigurării unei relaţii permanente Operator-Consumatori, în scopul familiarizării şi satisfacerii nevoilor acestora, cu oferirea unor răspunsuri prompte, S.A. “Apă-Canal Chişinău” propune prestarea unui serviciu nou precum organizarea audierii consumatorilor care abordează probleme ce ţin de calitatea serviciilor prestate, probleme tehnice, evaluarea calculelor, datorii, etc., ... Read More »

Anunțarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei de Învăţămînt Preşcolar nr.194 din mun. Chişinău, or. Codru.

Functii vacante

 Anunt !!! La data de 05.04.2016 la orele 10 00 în incinta Primăriei or. Codru, str. Costiujeni nr.8 în sala de şedinţă etajul II va avea loc prima etapă a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei de Învăţămînt Preşcolar nr.194 din mun. Chişinău, or. Codru. Read More »

Taxe locale pe anul 2016

impozit si taxe locale

Cotele Impozitului  pe Bunurile imobiliare și a Taxelor locale pentru anul 2016  stabilite prin Decizia Consiliului or.Codru nr.4/2 din 27 noiembrie 2015 Read More »

Anunţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei de Învăţămînt preşcolar nr.194

Functii vacante

Primăria oraşului Codru, mun. Chişinău, anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Instituţiei de Învăţămînt preşcolar nr.194. Actele pentru participare la concurs vor fi prezentate în decurs de 30 zile calendaristice din data publicării avizului pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8. Prima etapă, care include verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, va avea loc ... Read More »

Anunt de intentie pentru anul 2016

Licitatie

22 ANUNŢ DE INTENŢIE Denumirea autorităţii contractante: Primăria or. Codru Adresa: str. Costiujeni, 8 or. Codru mun. Chișinău Persoana de contact: Kornel Varvariuc Tel: 022-792-743 Fax: 022-285-945 E-mail: achizitii.codru.primaria@gmail.com BUNURI Nr. d/o Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV Suma estimativă planificată fără TVA, mii lei Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică Produse petroliere pentru necesitățile Primăriei ... Read More »

Scroll To Top