Tuesday , October 16 2018

Lista propunerilor pentru instruire propuse de Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a.2017

AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ a mun. CHIŞINĂUanofm logo Agentia Forta Munca

 (str. Mitropolitul Varlaam, 90)

propune pentru instruire în anul 2017

următoarele profesii/meserii/programe de formare profesională.

Lista vezi  AICI.

Cursurile sînt gratuite, iar cursanţii beneficiază de bursă.

N/o

Profesii/meserii/ programe de formare profesională Профессии/ Специальности/ Учебные программы Nivelul minim de instruire

Минимальный уровень подготовки

Termen de instruire

(luni)

Срок обчения (месяцев)

1. Tencuitor Штукатур           Gimnaziale, Н/Среднее 3
2. Zugrav Маляр Gimnaziale, Н/Среднее 3
3. Plăcător cu plăci Облицовщик Gimnaziale, Н/Среднее 3
4. Tîmplar Столяр Gimnaziale, Н/Среднее 3
5. Fierar betonist Aрматурщик Gimnaziale, Н/Среднее 3
6. Mecanic auto Aвтослесарь Gimnaziale, vîrsta 18 ani

Н/Среднее образов., 18 лет

6
7. Vopsitor auto Красильщик автомобилей Gimnaziale, Н/Среднее 2
8. Electrogazosudor-montator Электрогазосварщикмонтажник Gimnaziale, vîrsta 18 ani

Н/Среднее образов., 18 лет

6
9. Electrogazosudor Электрогазосварщик Gimnaziale, vîrsta 18 ani

Н/Среднее образов., 18 лет

5
10. Lăcătuş-electromontator Слесарьэлектромонтажник Gimnaziale, vîrsta 18 ani

Н/Среднее образов., 18 лет

5
11. Lăcătuş-electrician la repararea utilaj. electrice Слесарьэлектрик по ремонту электрических машин Gimnaziale, vîrsta 18 ani

Н/Среднее образов., 18 лет

5
12. Lăcătuş-instalator tehnică sanitară Cлесарь  сантехник Gimnaziale, Н/Среднее 6
13. Croitor confecţioner îmbracăminte după comandă Закройщик (на заказ) Gimnaziale, Н/Среднее 6
14. Cusător Швея Gimnaziale, Н/Среднее 3
15. Confecţioner articole de marochinărie Изготовитель  кожаных изделии Gimnaziale, Н/Среднее 3
16.           Frizer Парикмахер Gimnaziale, Н/Среднее 6
17.           Coafor Женский парикмахер Gimnaziale, Н/Среднее 5
18. Manichiuristă Маникюрша Gimnaziale, Н/Среднее 2
19. Pedichiuristă Педикюрша Gimnaziale, Н/Среднее 2
20. Cosmetician Косметолог    Medii, vîrsta 18 ani

Среднее образов., 18 лет 

3
21. Bucătar Повар Gimnaziale, Н/Среднее 5
22. Cofetar Кондитер Gimnaziale, Н/Среднее 3
23. Chelner (ospătar) Официант Gimnaziale, Н/Среднее 3
24. Barman Бармен Gimnaziale, Н/Среднее 2
25. Vînzător Продавец Gimnaziale, Н/Среднее 3
26. Secretar Секретарь Colegiale , Среднее спец. 4
27. Operator computer Оператор  компьютера Colegiale , Среднее спец. 2
28. Contabil Бухгалтер Colegiale , Среднее спец. 6
29. Contabil perfecţionare 1C Бухгалтер 1-C (повышение квалифик.) Colegiale, Среднее спец. 1
30. Antreprenor Предприниматель Colegiale , Среднее спец.

2

 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a municipiului Chişinău

str. Mitropolitul Varlaam, 90

www.anofm.md

Funcţiile principale ale Agenţiei sînt:

 • informarea privind piaţa muncii, locurile de muncă libere şi condiţiile de ocupare a lor. Crearea condiţiilor pentru autoinformare şi autocăutarea locurilor de muncă potrivite, inclusive utilizînd instrumente electronice.
 • medierea muncii, asigurarea corelării cererii şi ofertei, punerea în legătură a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii care au declarat locuri de muncă libere.
 • administrarea măsurilor active şi programelor destinate şomerilor: cursuri de formare profesională, lucrări publice, etc.
 • administrarea măsurilor pasive de protecţie socialã a şomerilor: stabilirea în condiţiile legii şi achitarea ajutorului de şomaj sau a alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională.

Toate serviciile oferite  angajatorilor şi cetăţenilor sunt gratuite.

Servicii oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

 • oferim informaţii privind locurile de muncă libere şi condiţiile de ocupare ale acestora; medierea locurilor de muncă libere. Facilitarea legăturii cu potenţialii angajatori pentru ocuparea locurilor de muncă libere.
 • acces la baza de date a locurilor de muncă libere, Internet, portalul www.angajat.md, cabine telefonice pentru a facilita contactul cu angajatorii.
 • organizăm tîrguri a locurilor de muncă libere pentru ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să poată întâlni mai mulţi angajtori şi să negocieze direct posibilităţile de angajare. Organizăm tîrguri electronice JOB-FIRE pe platforma electronica www.e-angajare.md.
 • organizăm seminare informative; instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă (întocmirea CV-ului, scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri ş.a.); treninguri în cadrul “Clubului Muncii”.
 • oferim cursuri de formare profesională în scopul însuşirii profesiilor/meseriilor solicitate pe piaţa muncii (calificare, recalificare sau perfecţionare).
 • oferim suport la antrenarea persoanelor în activităţi cu caracter temporar, în folosul comunităţii, organizate de către administraţia publică locală şi susţinute financiar de către Agenţie.
 • acordăm servicii de preconcediere persoanelor ce urmează a fi disponibilizate  pentru a cunoaşte prevederile legislaţiei în vigoare şi se integra în câmpul muncii.
 • achităm, în condiţiile Legii nr. 102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea uni loc de muncă, ajutor de şomaj sau alocaţie de integrare sau reintegrare profesională.

       Portalul www.angajat.md  este punctul de întîlnire dintre angajatorii care recrutează personal şi cetăţenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Accesînd www.angajat.md persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot:

 • accesa posturile de muncă libere anunţate;
 • crea un CV introducînd datele personale în formularul deja definit;
 • vizualiza filme despre profesii;
 • profita de sfaturi utile la angajare;
 • afla informaţii privind serviciile şi programele gratuite oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă i agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă care au drept scop plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor.

În cadrul Agenţiei activează Centrul de Informare „Piaţa Muncii” care oferă consultaţii şi informaţii tuturor cetăţenilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.   

Mai multe informaţii pot fi obţinute la  Centrul de apel- Piaţa Muncii la numărul  080001000, apel gratuit de la telefonul fix din orice localitate  din Republica  Moldova; 

+373 (22) 838-414  apel taxabil din străinătate sau la  e-mail  centrulapel@anofm.md   

Comments are closed.

Scroll To Top