Saturday , November 18 2017

Institutii publice

Pe teritoriul oraşului Codru se află următoarele instituţii publice:

1 Instituţiile de învăţământ
1.1 Grădiniţa – Creşă nr.194 (vezi pagina web)
1.2 Gimnaziul nr.42
1.3 Şcoala Primara nr.88
1.4 Liceul „Litterarum”
1.5 Biblioteca publica nr.33

2 Instituţii ştiinţifice
2.1 Institutul vitivinicol „Naţional-Vin”
2.2 Staţiunea tehnologico-experimentală „Codru”
2.3 Staţiunea tehnologico-experimentală „Vieru”
2.4 Centrul de expertiza a băuturilor alcoolice

3 Instituţii medicale
3.1 Spitalul Clinic de Psihiatrie
3.2 Dispensarul Dermato-Venerologic
3.3 Dispensarul Narcologic

4 Întovărăşirile Pomicole

5 Lăcaşe de cult
5.1 Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”
5.2 Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”
5.3 Biserica părintelui Vasile

6 Secţia de poliţie

7  Î.M.G.F.L. ”Codru Prest-M Service”

Leave a Reply

Scroll To Top