Суббота , Февраль 16 2019

Îndemn de a participa la deszăpezire

 În legătură cu ninsorile din ultimele zile și din cauza cantităţii mari de zăpadă,primăria or.Codru nu reușește să curăţe străzile secundare, unde accesul utilajului este dificil.

De aceea, ne adresăm către toţi agenţii economici, organizaţiile din teritoriu, locatarii orașului să participe la lucrările de deszăpezire din teritoriul adiacent sediilor în care activează, caselor de locuit, a terenurilor de joacă pentru copii, căilor de acces către blocurile locative.

De asemenea, solicităm o atenţie sporită faţă de formarea ţurţurilor de gheaţă. Intru evitarea accidentelor, vă rugăm să îngrădiţi zonele respective, cu efectuarea lucrărilor de înlăturare a sloiurilor mari de gheaţă de-a lungul streşinilor.

Leave a Reply

Scroll To Top