Среда , Декабрь 19 2018

Consultări publice privind asupra Planul Urbanistic Zonal (PUZ ) OB.370-29.06.17, proiectant IMP CIȘINĂUPROIECT , UTR (Unitatea Teritorială Rezidențială) -17 COD-D (zonă de dezvoltare), din str. Livădarilor, or. Codru, mun. Chișinău. Conform PUG (Planul Urbanistic General) al or. Codru, de modificat în R6 (Regimul de înălțime cu 6 nivele) pentru terenul cu nr. cad. 0131130.580, S-0,1248ha, Beneficiar SRL ”DILESCAR-W” , și terenul cu nr. cad. 0131130.589, S-0,12 ha, beneficiar SRL ”Casa cu Mansardă” amplasat în UTR-17, conform PUG, COD-D pentru modificare în R6.

Consultatii Dezbateri PublicePrimăria or.Codru  solicită opinia publică privitor la operarea unor modificări în Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului or.Codru, aprobat prin decizia Consiliului or.Codru nr.2/1 din 14.04.2016, după cum urmează:

  • Codul de reglementare urbanistică “D” (zona dezvoltare) al terenului cu nr. cadastral 0131130580 (suprafaţa de 0,1248 ha) din str. Livădarilor (proprietate privată a solicitantului) pentru modificarea codul de reglementare urbanistică în  “R6” este acordul proprietarilor de teren  din imediata apropiere a zonei de dezvoltare, COD-D  din aceiași stradă, terenurile căror pot fi acceptate ca zonă R2, cu referire la consrucțiile existente din zona respectivă și adiacentă. Totodată solicitarea pentru terenul nr.cad.0131130.589(S-0,12 ha) proprietate privată a solicitantului din aceiași stradă codul de reglementare urbanistică “D” se substituie cu codul “R6” (zonă rezidenţială cu blocuri locative cu 6 nivele), cu indici de reglementare urbanistică: POT maxim: lot de colţ – 80%; lot de front – 60-65%; CUT maxim: 2-3.
  • Codul de reglementare urbanistică “D” (zona de dezvoltare) al terenurilor cu nr. cadastral 0131130580, suprafaţa de 0,1248 ha și a terenului nr.cad. 0131130.589, S-0,12 ha din str. Livadarilor  f/n, se substituie cu codul “D” (zona de dezvoltare), ce cuprinde terenuri din municipiu sau de la marginea municipiului care sunt subiect de dezvoltare viitoare.

Propunerile asupra proiectului le puteți adresa Dlui Stegărescu Gheorghe, arhitect or.Codru, la numărul de telefon 022927191 (022766571-anticamera), sau pe poșta electronică a primăriei: codru.primaria@gmail.com.

20170920-PUZ-Livadarilor 01311300580-1

20170920-PUZ-Livadarilor 01311300580-2

20170920-PUZ-Livadarilor 01311300580-3

20170920-PUZ-Livadarilor, Casa cu Mansarda-1

20170920-PUZ-Livadarilor, Casa cu Mansarda-2

20170920-PUZ-Livadarilor, Casa cu Mansarda-3

Comments are closed.

Scroll To Top