Суббота , Май 25 2019

Consultări publice din 12.10.2018 în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor din str. Costiujeni,  nr.76 și 76-A

Primăria or, Codru, mun. Chişinău anunţă despre desfăşurarea consultărilor publice asupra proiectului „Planul Urbanistic Zonal (în volum parţial) privind  modificarea  Codului Urbanistic  în Regulamentul Funcțional Urban . Zona UTR-39,    or. Codru, mun. Chișinău, str. Costiujeni, nr.76-A,  nr. 76 nr.cadastrale : 0131124535; 0131124484; 0131124107; 0131124483. se solicită modificare din existent  R-2 , conform PUZ în R-6 (D+P+8E).

Consultările publice vor avea loc la data de 12 octombrie 2018, ora 16:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, nr.8.

    Organizatorii consultațiilor  publice:

  • Responsabil — beneficiar , dnul Romanov Petru , tel.  079200571.
  • Responsabil  Primăria or. Codru, architect Gh. Stegarescu, tel 022 92-71-91.

  — La desfăsurarea evenimentului locatarii din  hotarele administrative orasului Codru, au dreptul de ași expune părerea cu privire la modificările  din Planul Urbanistic General, totodată aducem la cunoștință tuturor locatarilor că în teritoriul administrativ a orașului lipsesc terenuri pentru construcția blocurilor locative, care pot fi suplinite din terenurile pentru construcții din zonele caselor individuale locative cu regim de înălțime R-2.   Pentru un oraș sunt necesare blocuri cu multe etaje, reieșim din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului General al or.Codru.

   Prin  schița de proiect a viitoarei construcții  solicitată de către beneficiar și anume: construcția a unui  bloc locativ cu două scări regimul de înălțime D+P+8E vezi panoul amplasat  pe str. Costiujeni. 76, or. Codru, mun. Chișinău. Proiectant Podolean Vladimir, nr. tel.: 079550078.

   Arhitectul  Primăriei or. Codru,  Gh. Stegarescu, solicită  de a prevedea: accesul liber către scările  blocului locativ și parcări subterane, teren de joacă pentru copii,  teren de odihnă pentru maturi, zona de amplasare a tomberoanelor de gunoi de tip închis, cu acces separat. Toate v-or fi amplasate pe terenurile private, respectând  Legea și normele în construcții.

     Consultația v-a demara de  pe 15.08.2018 până pe 15.09.2018, termenul poate fi prelungit.

La dezbatere sunt așteptate să participe toate persoanele interesate.

Recomandările pot fi expediate şi în scris, pe adresa:

Primăria or. Codru, str. Costiujeni, 8, MD-2019,

în format electronic, la adresa de e-mail: cancelaria.primaria.codru@gmail.com Persoană de contact – Gheorghe Stegărescu, tel: (022) 92-71-91; (022) 76-65-71

Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant.

Notă: Proiectele supuse consultării publice precum şi materialele aferente sunt disponibile pe pagina web oficială: www.primariacodru.md, pot să fie solicitate prin adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau la sediul Primăriei or. Codru mun. Chişinău, situat pe adresa mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, prin intermediul persoanei de contact responsabile.

20180815-PUZ-Costiujeni 75-Romanov-1

20180815-PUZ-Costiujeni 75-Romanov-2

20180815-PUZ-Costiujeni 75-Romanov-3

20180815-PUZ-Costiujeni 75-Romanov-4

20180815-PUZ-Costiujeni 75-Romanov-5

Comments are closed.

Scroll To Top