Суббота , Февраль 16 2019

Consultări publice în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr.cadastral 0131124534 din str. Grenoble nr. 122, or. Codru

Consultatii Dezbateri PublicePrimăria or, Codru, mun. Chişinău anunţă despre desfăşurarea consultărilor publice asupra proiectului „Planul Urbanistic Zonal (în volum parţial) privind modificarea Codului Urbanistic în Regulamentul Funcţional Urban or. Codru, mun. Chişinău” (obiect nr.3379), şi asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea PUZ, Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr.cadastral 0131124.534 din str. Grenoble, nr.122, or. Codru, mun. Chişinău.

Consultările publice vor avea loc la data de 06 iunie 2018, ora 10:00, în incinta sălii de ședințe a Primăriei or. Codru, str. Costiujeni, nr.8.

Beneficiarul: S.R.L. „VIVORO PHARM”

Autorul proiectului: Institutul Municipal de Proiectări „CHIŞINĂUPROIECT”

La dezbatere sunt așteptate să participe toate persoanele interesate.

Recomandările pot fi expediate şi în scris, pe adresa:

Primăria or. Codru, str. Costiujeni, 8, MD-2019,

în format electronic, la adresa de e-mail: cancelaria.primaria.codru@gmail.com Persoană de contact – Gheorghe Stegărescu, tel: (022) 92-71-91; (022) 76-65-71

Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant.

Notă: Proiectele supuse consultării publice precum şi materialele aferente sunt disponibile pe pagina web oficială: www.primariacodru.md, pot să fie solicitate prin adresa electronică: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, sau la sediul Primăriei or. Codru mun. Chişinău, situat pe adresa mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, nr.8, prin intermediul persoanei de contact responsabile.

20180329-PUZ-Grenoble 122 01311240534-1 20180329-PUZ-Grenoble 122 01311240534-2

20180329-PUZ-Grenoble 122 01311240534-3

20180329-PUZ-Grenoble 122 01311240534-4

20180329-PUZ-Grenoble 122 01311240534-5

20180329-PUZ-Grenoble 122 01311240534-7

MODEL

Comments are closed.

Scroll To Top