Вторник , Март 26 2019

Compensații la căldură. Lista actelor necesare și condițiile de inscriere

Pentru a putea beneficia de ajutor social (compensație pentru perioada rece a a anului) pentru plata serviciilor comunale, urmează să prezentaţi următoarele acte:

1.      Actele de identitate a tuturor membrilor din familie;

2.      Certificate de căsătorie, divorţ, deces (după caz), fotocopie;

3.      Certificate despre componenţa familiei;

4.      Extras din cartea de imobil;

5.      Facturile privind plata serviciilor comunale (fotocopie);

6.      Certificate despre  venitul fiecărui membru major din familie (certificate de salariu eliberat de la locul de muncă, copia legitimaţiei de pensionar pe vârstă sau de invaliditate anexând copia Conluziei medicale- pentru persoane ce au invaliditate);

7.      Copii mai mari de 16, prezintă certificat confirmator eliberat de instituţia de învăţământ unde îşi face studiile, cu menţiunea cu/fără frecvenţă;

8.      Alte acte ce confirmă necesitatea acordării ajutorului social.

Atenţie!

1.      Dreptul de a depune cerere pentru obţinerea compensaţiei la achitarea serviciilor comunale îl are doar proprietarul imobilului, în caz că locuiţi fără dreptul de proprietate asupra imobilului, este necesar să obţineţi de la proprietarul legitim, un acord autentificat notarial, precum vi se transmite dreptul de a beneficia de astfel de ajutor.

2.      Actele se prezintă în întreaga perioadă rece a anului, şi anume din octombrie până la sfârşitul lunii martie.

Pentru a afla mai multe contactaţi-ne la nr. 022 79 31 36

Comments are closed.

Scroll To Top