Вторник , Март 26 2019

Ce este AJUTORUL SOCIAL ?

Ajutorul sociale ste un ajutor financiar, plătit în fiecare lună familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate: aţi pierdut locul de muncă, nu aveţi deloc venituri sau nu sunt suficiente pentru îngrijirea membrilor familiei. Acest ajutor financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă, pentru că este acordat luând în considerare numărul de persoane care trăiesc împreună în aceeaşi gospodărie şi au un buget comun.

Ajutorul social se acordă în baza actului legislative, şi anume: Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008;

Pentru acordarea ajutorului social, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

1.Copia buletinului de identitate/copia permisului de şedere/copia certificatului de naştere (a membrilor din familie);

2.Certificatul despre componenţa familiei;

3.Copia certificatului de invaliditate/de confirmare a sarcinii şi termenului acesteia/copia concluziei Consiliului Medical Consultativ;

4.Certificatul de salariu (salariu net), pentru ultima lună;

5.Certificat despre plata pensiei alimentare (obţinut de la angajator);

6. Certificat despre studiile postsecundare şi bursă;

7. Certificatul despre proprietatea asupra terenurilor (obţinut de la primărie)/copia certificarului (patentei licenţei) care confirmă realizarea realizarea acţivităţii de antrepernoriat, precum şi alte acte.

           Conform Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI , art.5:

De dreptul la ajutor social beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;

b) sînt persoane încadrate în diferite grade de invaliditate;

c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii;

d) îngrijesc un copil mai mic de 3 ani;

e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ.

Familiile ai căror membri realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, sau din activitatea de antreprenoriat pot solicita acordarea dreptului la ajutor social cu condiţia că ceilalţi membri adulţi ai acesteia se încadrează în situaţiile expuse mai sus.

La determinarea dreptului la ajutor social se exclud membrii familiilor care:

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;

b) execută o pedeapsă privativă de libertate;

c) satisfac serviciul militar în termen;

d) se află la întreţinerea statului.

După ce solictantul completează cererea pentru ajutor social, asistenţii sociali, efectuează vizită la domiciliul solicitantului pentru examinarea şi verificarea informaţiei întru corespunderea datelor prezentate în cerere.

Pentru informaţie suplimentară accesaţi:

— Noi modificări la stabilirea și plata ajutorului social de la 1 aprilie 2013

— Cadrul juridic

Comments are closed.

Scroll To Top