Пятница , Апрель 26 2019

ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de buget al oraşului Codru pe anul 2019

BUGETPrimăria oraşului Codru, municipiul Chişinău, începând cu data de 23 noiembrie 2018 organizează consultarea publică asupra proiectului de buget al oraşului Codru pe anul 2019

Scopul proiectului este aprobarea bugetului oraşului Codru, municipiul Chişinău pentru anul 2019.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este adoptarea principalului document financiar al oraşului Codru, municipiul Chişinău pentru anul 2019.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt toţi locuitorii oraşului Codru, municipiul Chişinău.

Proiectul de buget este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală», Legii nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale», Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015.

Recomandările pe marginea proiectului de buget supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03 decembrie 2018, în scris, pe adresa: Primăria or. Codru, str. Costiujeni, 8, MD-2019 sau în format electronic, la adresa de e-mail: cancelaria.primaria.codru@gmail.com, persoană de contact – Zinaida Bahova, contabil-şef la Primăriei or. Codru, tel: (022) 79-39-31; (022) 76-65-71

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Codru pentru anul 2019″, nota informativă, precum şi materialele aferente sunt disponibile pe pagina web oficială www.primariacodru.md sau la sediul Primăriei oraşului Codru, mun. Chişinău, situată în mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8, persoană de contact – Zinaida Bahova, contabil-şef la Primăriei or. Codru, tel: (022) 79-39-31; (022) 76-65-71

Anexe:

  1. Dispoz.Prim-2018.11.20-45 Examinare Proiect Buget 2019
  2. Proiectul Deciziei Consiliului or.Codru cu privire la aprobarea bugetului oraşului Codru pentru anul 2019 în I lectură                                   .

Comments are closed.

Scroll To Top