Суббота , Февраль 16 2019

ANUNŢ DE INTENŢIE pe a.2014

 Cormel VARVARIUC, tel.: 022 79-27-43, e-mail:  achizitii.codru.primaria@gmail.com

ANUNŢ DE INTENŢIE

Denumirea autorităţii contractante:  Primăria or. Codru
Adresa: str. Costiujeni, 8 or. Codru mun. Chişinău
Persoana de contact: Kornel Varvariuc Tel. contact : 022 792 743
Fax: 022 285 945 E-mail: achizitii.codru.primaria@gmail.com

BUNURI

Nr.
d/o

Expunerea obiectului de achiziţie

cod CPV

Suma
estimativă
planificată
fără TVA,

mii MDL

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1. Achiziţionarea a produselor alimentare pentru necesităţile Primariei or.Codru, pentru II jumătate a 2014 (Grădiniţa nr. 194) 15800000-6

462,00

LP

Mai
2 Mobilier de oficiu pentru Primăria or. Codru 39100000-3

60,00

COP

Martie
3. Produse petroliere pentru necesităţile Primăriei or. Codru 09132100-4

50,0

COP

Februarie

LUCRĂRI

Nr.
d/o

Expunerea obiectului de achiziţie

cod CPV

Suma
estimativă
planificată
fără TVA,

mii MDL

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1. Modernizarea iluminatului stradal pe străzile:Bujorilor segmentul nr. 4-34,Busuiocului segmentul nr. 1 – 13,

str-la V Bujorilor,

str-la I Busuiocului

34993000-4

195,0

COP

Martie – aprilie
2. Modernizarea iluminatului stradal pe: str. Puhoi,str-la II Molocanilor,segmentul dintre str. Costiujeni 8/3 şi str. Juraveli cu str-delele adiacente,

str. Jubeliară,

segmentul str. Costiujeni, 8/2 — 15/2

34993000-4

663,0

COP

Mai – iunie
3. Reparaţia capitală a drumului din str. Colinei 45453000-7

1 300,0

LP

Mai — iunie
4. reabilitarea drumului din str. Prepeliţei 45453000-7

3 896,46

LP

Iunie – iulie
5. Reparaţia capitală a drumurilor din:str. Sf. Maria,Sf. Nicolae,

Sf. Vasile,

Sf. Gheorghe

45453000-7

22 953,43

(2 100,00

7 845,38

5 508,34

7 500,00)

LP

Iunie – iulie
6. Modernizarea iluminatului stradal pe străzile:Câmpului,Prepeliţei,

str-la II Schinoasa Deal,

str. Sitarului cu stradelile adeacente,

str. Costiujeni, 5/13  — 7/12,

str. Viticultoilor,

str. Pomicultorilor cu stradelele adiacente,

str. Pădurilor

34993000-4

600,00

COP

Iulie – august
7. Renovarea pavilioanelor de pe teritoriul grădiniţei de copii nr. 194 45453000-7

250.0

COP

Mai
8. Reparaţia pavajului şi pavarea trotuarului din str. Costiujenui pe segmentul str. Costiujeni, 6  şi Institutul de Horticultură 45233222-1

420,0

COP

August – septembrie
9. măsuri ameliorative în hotarele administrativ — teritoriale ale Primărieior. Codru 45232453-2

466,67

COP

august
10. Construcţia  canalizării menajer – fecaloide din str. Câmpului 45247110-4

137.00

COP

septembrie
11. Reconstrucţia acoperişului plan în şerpant la şcoala nr. 88 or. Codru 45261200-6

700,00

COP

Iunie — august
12. Construcţia a subbazei terenului de mini-fotbal str. Costiujeni 14/1

380,00

COP

Martie  — mai
13. Construcţia cnalizării menjer – fecaloidă din str. Grenoble, 136/1, 136/3, 136/5 45332000-3

84,00

COP

Iulie – august
14. Reparaţia încăperii spălătoriei a grădiniţei de copii nr. 194

99.17

COP

Iunie — iulie

SERVICII

Nr.
d/o

Expunerea obiectului de achiziţie

cod CPV

Suma
estimativă
planificată
fără TVA,
mii MDL

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1. Proiectarea lucrărilor de modernizare a iluminatului stradal pe:str. Puhoi,str-la II Molocanilor,

segmentul dintre str. Costiujeni 8/3 şi str. Juraveli cu str-delele adiacente,

str. Jubeliară,

segmentul str. Costiujeni, 8/2 — 15/2

71322000-1

70,00

LP

Februarie
2. Proiectarea lucrărilor de modernizare a iluminatului stradal pe:str. Câmpului,str. Costiujeni segmentul nr. 7 – 7/14, str. Pomicultorilor,

str. Viticultorilor,

str. Pădurilor

str. Pomicultorilor,

71322000-1

125,00

LP

Mai
3 Proiectare tehnică pentru infrastructura din str. Livădarilor (varianta albă) 71322000-171322500-6

120.0

LP

Aprilie
4 Defrişarea şi tăierea arborilor în or. Codru:-    parcul din str. Costiujeni;-    str. Costiujeni, 3, 8, 12/2, 12/5, 14/1, 14/2, 15/1;

—    str. Valea Apelor;

77211400-6/ 77211300-5

200.00

LP

Aprilie – mai
5. Amenajarea teritoriului în or. Codru pentru anul 2014

250,00

LP

Martie – octombrie

Preşedintele Grupului de lucru   a Primăriei or. Codru                                                  V. Munteanu

Ex. K.Varvariuc

Tel. 022-792-743

Comments are closed.

Scroll To Top