Суббота , Май 25 2019

ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI MATERIAL ÎN URMA INCENDIULUI

1. Cerere

2. Copia buletinului de identitate, paşaportului de tip vechi

3. Actul de constatare a incendiului

4. Extrasul din Registrul bunurilor imobile de la Oficiul cadastral

5. Extrasul din Cartea de imobil

6. Document-dovadă de la C.I.A “ASITO” S.A. (care confirmă că bunul imobil, precum şi bunurile casnice n-au fost asigurate)

7. Adeverinţă privind componenţa familiei

8. Adeverinţă despre salariul membrilor familiei încadraţi in câmpul muncii

9. Adeverinţă de la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru persoanele apte de muncă, neîncadrate în câmpul muncii)

10. Copiile certificatelor de naştere ale copiilor – pentru familiile cu copii minori

11. Alte documente (la necesitate).

Comments are closed.

Scroll To Top